Boerderij

Een korte historiek

Het Baliehof was vele jaren geleden oorspronkelijk een gemengd "hofstedeke" in de onvruchtbare en zanderige grond van Jabbeke. Het bedrijfje omvatte paardenstal, een oven- en wasplaats, een stal voor enkele koeien, wat mestvee en varkens en op de landerijen werden granen en bieten geteeld. Een deel van de grond werd ingepalmd door akkerbouw. De hoeve bleef steeds in dezelfde familie en zo hebben ook Luc en Krista de boerderij overgenomen van de ouders van Luc in 1988.

Sinds december 2021 hebben dochter Sofie en schoonzoon Matthias de landbouwtak overgenomen. Zo is de toekomst van het bedrijf verder verzekerd.

De naam Baliehof gaat niet zo heel ver in het verleden terug en is vooral ontleend aan de verzuchtingen van de bezoekers van de hofstede die in vroegere tijden wel drie balies of hekkens (poorten) moesten openen en sluiten om het erf te kunnen betreden. Ook bij het verlaten van de boerderij moesten de balies weer aangepakt worden om ze te sluiten voor het loslopende vee. Vooral toen de eerste auto's hun intrede deden, moet dit een ware kwelling zijn geweest voor de chauffeurs… De "Baliehoeve" bleef dus wel in de herinnering! Ja, het boerenleven en het landleven waren vroeger heel anders dan nu!

Onze koeien

Ons bedrijf is in de loop der jaren flink gegroeid! 25 Jaar geleden waren hier 36 koeien, akkerbouwteelten en varkens op het bedrijf. Nu lopen er op de groene weiden zo'n 90 zwartbonte koeien die jaarlijks bijna 9000 liter melk produceren of ±30 liter per koe en per dag. De Holstein koeien zijn door jarenlange gerichte kruisingen gespecialiseerd in de melkproductie. De vlees aanzet speelt dan ook minder een rol. Voornaamste selectienorm is een duurzame en lang leefbare koe die in een goede gezondheid geschikt is om vele jaren lekkere melk te produceren.

Zoals het jonge boeren Matthias en Sofie past overwegen zij om de koeienstal van 1993 om te vormen voor betere welzijnsnormen voor de koeien, meer licht en lucht en melkrobots als melkeenheden waar de koeien vrij naar toe kunnen wandelen.

Een leuke bijkomstigheid aan het werken met dieren en met de natuur is dat de laatste tijd een paar bruine kalveren geboren worden. Bij de vader moet er dus nog ergens een drager zitten van het kenmerk van de bruin-rode haarkleur. Dat wordt dus elke kalving weer spannend om te zien wat er uit komt. Deze bruine koeien worden rood-bonte koeien genoemd. Zij geven exact dezelfde melk als hun zwart-bonte vriendinnen. Waarom kiezen we er dan voor om enkele rood-bonte kalfjes te hebben? De verschillende kleuren in de stal zijn leuk om te zien!

"Wij hebben een persoonlijke band met onze koeien. Alle koeien krijgen bij de geboorte een naam die elk jaar met een andere letter van het alfabet begint."

Natuurlijke omgeving en gezonde voeding

Het grondgebruik van het bedrijf staat volledig in functie van de voeding van het melkvee. In het voorjaar en de zomer lopen de koeien in het malse gras, vanaf oktober komen ze vanwege het slechte weer binnen in de stal waar ze vrijuit kunnen rondlopen of rusten en altijd beschikking hebben over vers drinkwater en vers voeder. De voeding bestaat dan uit ingekuild zomergras, hakselmaïs, gemalen suikerbietpulp en beperkt aangevuld met, lijnzaad, soja en mineralen. De granen die we niet zelf kunnen verbouwen worden opgeleverd door de voederfabriek waar we al jaren een vaste vertrouwensrelatie mee hebben. 

Verder moeten wij natuurlijk alert zijn op dieren die zich niet zo lekker voelen, dan wordt de dierenarts erbij gehaald. Wij zijn ook altijd aanwezig zijn als de koeien moeten kalven, gelukkig komen problemen zelden voor en kan het kalf op geheel natuurlijke manier geboren worden, dus bij ons is een keizersnede zeer zeldzaam.