Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

2022 12 11 -- VILT : Infonamiddag "Haalbaarheid pocketvergister op gemiddeld melkveebedrijf"

Grote interesse in pocketvergister ondanks vergunningsproblematiek

11 DECEMBER 2022

Door de hoge energieprijzen is de interesse van landbouwers in biovergisters sterk gestegen. Dat bleek uit de opkomst bij een demodag in Torhout op het melkveebedrijf van Bjorn Moyaert en wordt bevestigd door Boerenbond. Door de overweldigende vraag van landbouwers organiseerde de landbouworganisatie dit jaar al meer dan 12 demodagen waarbij verschillende groene energietechnieken besproken werden. “Nu ligt de vergunning voor een pocketvergister nog moeilijk, maar dan kan altijd veranderen en dan is men er beter klaar voor”, klinkt het.

De parking bij ijshoeve ’t Moereveld in Torhout is volgepakt met auto’s. Toch zijn het niet de ijsjes waar de bezoekers voor komen. De ijsboerderij-melkveehouderij van Bjorn Moyaert was vorige week het toneel van een demodag over biovergisters. De dag was georganiseerd door Boerenbond dat de voorbije maanden meerdere informatiedagen organiseerde op boerenbedrijven over verschillende technieken voor groene energieopwekking of opslag van stroom.

“We hebben dit jaar al 12 demodagen kriskras door Vlaanderen georganiseerd. De interesse onder boeren is enorm door de gestegen stroomkosten”, vertelt Laurens Vandelannoote, energie-adviseur van Boerenbond, en organisator van verschillende demodagen. “Vandaag gaat het over biovergisters, maar we hebben ook demosessies gehouden over zonnepanelen, zonneboilers, windmolens en batterijpakketten”, vervolgt hij.

24.000 euro bespaard dit jaar

Moyaert maakt sinds 2016 gebruik van de installatie van Biolectric waarin het mest van alle 130 koeien gaat. De pocketvergister ligt ter hoogte van de mestput in de stal. Hier wordt de mest naar toe geveegd met een automatische schuif. Elke twee uur pompt een installatie de mest vervolgens van de put naar de biovergister. “Zodoende krijgt de pocketvergister steeds vers mest waardoor de efficiëntie het hoogste ligt”, vertelt Moyaert over het stalsysteem.

De West-Vlaamse melkveehouder wordt regelmatig door verschillende instanties naar voren geschoven voor een getuigenis van pocketvergisters. Met een ijshoeve, robotmelken en een pocketvergister voldoet het West-Vlaamse bedrijf aan het ideaalbeeld van een moderne onderneming. Het bedrijf vormde daarom eerder dit jaar al de inspiratiebron voor de het speelgoedmelkveebedrijf dat de boerenorganisaties in LEGO lieten nabouwen. Deze creatie werd op sociale media verspreid en was bedoeld om kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de melkveehouderij.

Schuif trekt mest naar mestput toe

Vanuit de mestput wordt de mest elke twee uur naar de biovergister overgepompt

Terug naar de pocketvergister: Alhoewel de installatie wel wat aandacht vraagt, heeft de boer geen moment spijt van de installatie die 60.000 kWh stroom opwerkt op jaarbasis. “Dat is vergelijkbaar met het jaargebruik van 10-15 gezinnen”, aldus de boer. In zijn geval kan hij hiermee juist voldoen aan de stroomvraag op zijn bedrijf, met uitzondering van de zuivelverwerkingsactiviteit. Door het gebruik van robots is het bedrijf relatief energie-intensief is. Door de biovergister heeft hij dit jaar zo’n 24.000 euro bespaard, schat de boer in.

Stroomrekening zorgwekkend

Het is daarom niet vreemd dat de zaal van de ijshoeve goed gevuld was met 60 boeren, bijna allemaal melkveehouders. Onder de aanwezigen onder andere melkveehouder Luc Callemeyn uit van Baliehof uit Jabbeke met diens schoonzoon en bedrijfsopvolger Mathias Deloddere. “De stroomrekening op ons bedrijf is gestegen van 4.000 euro per maand naar 9.500 euro en dan hebben we recent ook nog eens 250 zonnepanelen gelegd” vertelt de boer die jaarlijks 700.000 liter melk verwerkt tot kaas en yoghurt. Het is ook deze zuivelbereiding die energie-intensief is en de aanschaf van een biovergister interessant maakt.

Behalve de groene stroom, krikt de installatie volgens Bjorn Moyaert ook de kwaliteit van de mest op. “Er ontstaat en homogenere massa die makkelijker te verwerken is. Daarnaast is de stikstof sneller beschikbaar voor de planten.” Dat laatste merkt hij volgens eigen zeggen uit het feit dat het gras sinds het gebruik van het digestaat uit de pocketvergister sneller groeit.

Vergunningen liggen nog lastig

Moyaert heeft dan ook geen moment spijt van de investering die destijds nog 100.000 euro bedroeg. “Ik zou het zo weer doen.” Alhoewel meer boeren– getuige ook opkomst op de demodagen – er zo instaan, blijven de investeringen in biovergisters momenteel uit. Laurens Vandelannoote van Boerenbond verklaart dat als volgt: “De vergunningverlener gaat er nu vanuit dat de stikstofuitstoot door de komst van een biovergister stijgt waardoor het erg moeilijk is om een vergunning te krijgen. Daardoor ligt de ontwikkeling helemaal op zijn gat.”

Dat wil volgens hem echter niet zeggen dat de vergunningverlening altijd een niet te nemen horde blijft. “De wetgeving kan aangepast worden en landbouwers willen er dan klaar voor zijn. Wij lobbyen ervoor om de pocketvergister los te koppen van PAS.” Andere experts stellen juist dat een pocketvergister zelfs kan bijdragen aan een verminderde uitstoot van stikstof. “Alleen is deze eigenschap nog niet erkend en staat nog niet op de PAS lijst van emissiereducerende maatregelen”, vertelt een vertegenwoordiger van Biolectric in Torhout.

Bron: Eigen berichtgeving www.VILT.be