Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

Drukke veldwerkzaamheden op Baliehof

In de winter zijn de boeren van Baliehof druk bezig om mooie plannetjes te smeden voor wat betreft de veldwerkzaamheden. Op dat ogenblik is het nog warm bij de kachel en zien alle toekomstverwachtingen er nogal rozegeur en maneschijn" uit. Maar dan zo rond half april begint het, de velden zouden stilaan moeten bereikbaar worden maar toch is er net teveel regen gevallen en elke boer weet dat het dan onzinnig is om met de tractoren op het veld te rijden. Tot en met 5 weerberichten worden ind e gaten gehouden om er toch maar het beste te kunnen uit distilleren en zondag 28 april werd het startschot gegeven voor de grasoogst: eerst maaien op zondag, dan 1 keer openschudden dezelfde dag en nog eens de volgende dag en dan in rijen leggen (harken of wiersen)en dan kwam dinsdagnamiddag de grote hakselaar met 3 karren om het zongedroogde gras in de silo te leggen. Middels een zware bulldozer wordt het gras samengedrukt en dan een plastic zeil op gelegd. Dit gras en zijn voedingskundige kwaliteit is bepalend voor wat in de komende winter zal gegeven worden aan de koeien en welke melk ze daaruit kunnen produceren (en hoeveel).

Als je dan weet dat de weerberichten zeker niet strak zaten op zondagmiddag (het miezerde zelfs nog heel de voormiddag) en dat precies bij het binnenhalen van de laatste kar gras het begon te regenen, dan weet je dat je ofwel veel geluk hebt gehad, of zeer veel kennis, of nét de juiste beslissingen hebt genomen. Of een mix van allen.

Na de grasoogst wordt de mest opgebracht op het land en wordt er geploegd, klaargelegd met rotoeg en maïs gezaaid, alweer voor de voeing van de komende winter.

Weetje: wij zaaien ongeveer 25 kg maïszaad in de verse grond op een welbepaalde afstand en diepte, en na max 5 maanden groeien brengt dit ongeveer 40.000 kg maïs op als voeder voor de koeien. REken daarbij op een gezonde bodemvruchtbaarheid, het toevoegen van de koeienmest en nog wat kunstmest én de onuitputtelijke energie van de zon liefst gecombineerd met regelmatig wat malse regen.

We kijken er alweer naar uit