Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

De echte invloed van A2A2 genen bij de (soms moeilijke) vertering van melk

Sommige consumenten van melkproducten delen ons de klacht mee dat ze geen koemelk (meer) kunnen verteren. Als producent van koemelk in de Korte Keten houdt dit vraagstuk ons ook bezig. Vandaar dat ik bijzondere interesse had toe het InnovatieSteunpunt van de BB een studiedag organiseerde met als thema A2A2 melk.

Wij werden daartoe uitgenodigd bij Ijshoeve Marc de Boey in Sint Gillis Waas. Er was een ruim publiek geïnteresseerden aanwezig, in hoofdzaak reeds bestaande producenten van Korte Keten of opstartende producenten. Maar ook diverse onderzoekers of (grote) verwerkers van melk.

Zelf hadden wij ook al genetische merkertesten uitgevoerd bij onze eigen koeien. Blijkt nu dat reeds ongeveer 60% van onze veestapel exclusief drager is van het A2A2 gen. Dit komt omdat wij positief dragende koeien met het gen hebben gekruist met stieren uit de Holstein populatie die ook het gen dragen. Er zijn namelijk 3 varianten en dat is A1A1 , A1A2 of A2A2. Bij de selectie van toekomststieren wordt al volop rekening mee gehouden dat deze eigenschap zou kunnen wenselijk zijn, en het leuke is dat er geen nevenverschijnselen zijn bij dragers of niet-dragers in verband met levensduur, melkproductie of gehalten. In het Holsteinras, zoals bij ons, is men aan een steile opmars bezig, in het Jerseyras (dat een kleinere populatie omvat staan ze al iets verder. Maar het is een misvatting dat een Jersey veestapel zonder uitzondering allen A2A2 melk leveren, of te denken dat een Holstein veestapel dat sowiezo niet doet. Daarbij deze bemerking dat melk voor intolerante personen volledig moet bestaan uit een veestapel met A2A2 gen. indien een klein % niet aanwezig dan kan een consument toch intolerant zijn.

Veel vragen op deze studiedag die ik met interesse heb gevolgd werden NIET beantwoord. Dat was jammer, maar niet alle onderzoeksresultaten wijzen in dezelfde richting. 

Ik kan hier moeilik een hele studiedag gaan weergeven met alle moeilijke onderzoeksresultaten maar ik verwijs naar deze link die een beknopte samenvatting weergeeft en die ook verwijst naar de website www.A2A2melk.be.

Wat wij bemerken is dat grote melkverwerkers (Milcobel, Danone, Campina, ...) eigenlijk niet staan te springen om een gescheiden stroom van A2A2 melk op de markt te brengen. Daarvoor zijn de volumes te klein en de doelgroep (nog) niet groot genoeg. Kleine melkverwerkers hebben dit al geprobeerd en daar hun vingers aan verbrand ...  Hierbij schuilt dus een uitgelezen kans voor producenten zoals wij in de Korte Keten om dat op beperkte schaal aan te bieden. Het grote probleem is echter dat wij daar gezondheidskenmerken aan toewijst eigenlijk een claim toepast, en die moet je met de nodige onderzoeken bewijzen en onderbouwen en dat is net zo moeilijk. In het andere geval is het zelfs wettelijk verboden om daarnaar te verwijzen.

Wat doen we zelf nu verder? Wij zullen in snel tempo verder inkruisen met positieve dragers van het A2A2-gen en ook voor mensen met lactose-intolerantie is er goed nieuws: wij bieden ook volle yoghurt en lactosevrije kazen aan door toevoeging van een specifiek enzym dat iets doet aan de afbraak van lactose in de kaas. Wat wel met zekerheid kan verteld worden is dat de lactose waarde afneemt in kaas met het voortschrijden van de ouderdom. Dus een stukje belegen kaas van Baliehof is veiliger dan andere (jongere) kazen.