Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

In het oog van de camera

Gisteren werd bij ons een Persconferentie georganiseerd. 

Een paar weken terug kregen wij vraag van het Kabinet van Minister Hilde Crevits en van de VLAM en Inagro als wij er voor openstonden om een persconferentie bij ons te laten doorgaan naar aanleiding van de start van "de Week van de Korte Keten". Aangezien wij natuurlijk nooit NEEN zeggen tegen wat meer naambekendheid waren wij daar natuurlijk wel sterk voor te vinden. Niet alleeen hebben wij wat extra inspanningen gedaan om de ingang van de hoeve wat te verfraaiien, ook binnen in de ontvangstruimte, winkel en kaasmakerij werden nog eens "de puntjes op de i gezet". Er werd veelvuldig overlegd tussen het kabinet en de VLAM en uiteraard zorgden deze partners voor het uitnodigen van pers en genodigden. Het deed ons veel plezier om heel wat mensen samen te zien die belang hebben bij de uitbouw van de Korte Keten en ook enkele politiekers die ons en onze sector steunen in onze werking.

Dan de dag zelf. Reeds van in de vroege ochtend gonsde het al van aanwezigen en van bedrijvigheid om alles ten beste naar voor te brengen. Vanwege het prachtige weer werd besloten om "De Opening" en de speeches buiten te laten doorgaan. Dat was zeer zeker een schot in de roos. Vlug werden nog wat instructies en planning meegedeeld en omstreeks 10.30 arriveerde de minister in haar wagen met chauffeur. Er waren toespraken door de directeur van de VLAM Filip Fontaine, door West-Vlaams deputé voor landbouw Bart Nayaert en door Mevr Hilde Crevits. Door een afspraak met het kabinet had ik verzocht om ook als bedrijfsleider een persoonlijke inbreng te mogen doen. Zo heb ik onze persoonlijke situatie en groei van ons bedrijf in kaart gebracht, de overdracht naar de jongere generatie Sofie en Matthias en de samenwerking met alle actoren van de Korte Keten in de verf gezet, in bijzonder de VLAM, het Steunpunt Hoeveproducten, Inagro, 100% WestVlaams en Westreex maar ook de samenwerking binnen onze gemeente Jabbeke en zijn bevoegde schepenen hier ook aanwezig (Claudia en Chris). Ook heb ik gelegenheid aangegrepen om onze negatieve ervaringen met het stikstof-akkoord en het opgelegde natuurgebied Gemeneweide  in beeld te brengen en een oproep naar de Minister voor Landbouw om tot op het bot te gaan in de basis van de berekeningen van zowel voor de (natuur)waarde van het natuurgebied als de impact door de uitstoot van (onze) bedrijven. Voor mijn durf om dit persoonlijk aan de Minister te vragen kreeg ik achteraf veel lof van verschillende aanwezigen. De inhoud van deze voorgelezen toespraak is ergens anders te vinden in de blogberichten. Tot zover het officiële en het zichtbare gedeelte.

Maar eigenlijk gebeuren in de marge van zo'n persconferentie véél meer zaken dan je op het eerste zicht zou denken. Stel je maar eens voor dat de aanwezige journalisten eigenlijk ongeveer 90% van hun aanwezige tijd met dode tijd te maken hebben. Dan lopen ze gewoon wat rond, ze doen heel wat indrukken op(goede en slechte!), ze hebben in de gaten wie later mogelijks een interessant verhaal kan vertellen, ze knopen een gesprekje aan links en rechts, ze halen al eens de camera en de micro boven en draaien al eens een shotje. Allemaal ongedwongen maar het is niet minder belangrijk dan de persconferentie zelf. Zo bemerkten wij (achteraf) dat er klanten geïnterviewd werden uit Nederland (toeval hoor) en uit Zerkegem (apetrots natuurlijk) en werd de winkel en het afrekenen mooi in beeld gebracht. Na de rondgang op de boerderij en bij de koeien werd ik plots staande gehouden door de reporter en cameraman van Focus/WTV. Er werden dan enkele losse vragen gesteld en het is dan aan de antwoorder om daar min of meer uitgebreid op in te spelen. Dan is het niet voldoende om voor de camera op 1 vraag 1 zin antwoord te geven, dan wordt verwacht dat je daar (uit het hart en recht voor de raap) een antwoord op geeft dat je zelf zo uitgebreid mag maken als je wilt. En wees gerust, al sta je daar een kwartier te praten, dan nog knippen ze er maar 15-20 seconden uit die de vraagstellende reporter op dat ogenblik het meest relevant vindt. Dus eigenlijk hangt het meest van de ingesteldheid van de reporter af met welk antwoord je in het journaal komt. Vooringenomenheid is dan zeer belangrijk. Mogelijks hangt de vooringenomenheid van de reporter dan ook af van de indrukken die hij een kwartier eerder had opgedaan. Het interview in de stal was nog maar amper afgelopen of daar kwam de persverantwoordelijke van het kabinet om ons aan te manen naar de ingang van de winkel te komen omdat de Minister daar enkele kazen ging proeven (en ook dat mocht natuurlijk in beeld komen).

Terwijl die proeverij zo bezig was werd ik er door Jannes Maes van kabinet Landbouw op attent gemaakt dat ook Karel Lattré van VTM aanwezig was. De top van de politieke journalistiek op ons bedrijf. Wow! Maar laten we eerlijk zijn. Natuurlijk niet voor de opening van de Korte Keten, maar wel met de bedoeling om ter gelegenheid van het aftreden van Joachim Coens en Wouter Beke bij Minister voor Landbouw Hilde Crevits te polsen naar haar eventuele ambities om het kabinet Welzijn over te nemen. Of de pieren uit haar neus te halen om te horen als er misschien ergens gegrom was in de partij of witte rook naar aanleiding van de barslechte recente peilingen. Hoewel zo'n journalist niet meteen aangemerkt wordt als "komende met de vriendelijkste bedoelingen" heb ik het toch aangedurfd om hem te benaderen (ik was toch immers baas op mijn eigen erf, of niet?). Vele van de officiële momenten over de Korte Keten konden hem toch maar matig boeien zag ik. Ik heb hem aangesproken en meteen met de deur in huis gevallen en gezegd dat wij vanuit de boerenstand eigenlijk van de Milieuminister Zuhal Demir eisen dat zij met een behoorlijke grondslag zou voor de dag komen voor de cijfers van de impact van stikstof op de natuurgebieden en de uitstoot van onze bedrijven. Ik had verwacht dat dit hem vervolgens op een vragende manier zou interesseren. Helaas heb ik tot 3 keer toe moeten proberen om de journalist te benaderen en werd dit telkens onderbroken. De eerste keer was ik nog maar een minuutje aan het praten en werd ik weggeroepen voor een groepsfoto, de tweede keer direct daarna zagen zij de kans schoon om de Minister te interviewen (meer dan een kwartier) en kort daarna deed de journalistieke ploeg er alles aan om zo vlug mogelijk te vertrekken om het verslag en de beelden op antenne te krijgen. Ik heb het geprobeerd, echt waar. Onverschrokken zoals altijd maar helaas. Als journalist Karel Lattré daar misschien nog maar even voor had opengestaan om ook het verhaal van een getroffen boer van instelling van natuurgebied of het stikstofakkoord aan te horen dan was dit een kans geweest voor hem (en voor mij). Dan had hij zijn cameraploeg nog even kunnen samenroepen en misschien maar 2 minuutjes moeten interviewen. Maarja, die vooringenomenheid hé en misschien had hij op dat moment geen nood aan mijn boeren-verhaal.

Toch heb ik gezien dat er gedurende de persconferentie enorm veel interactie was tussen de aanwezige politiekers en alle actoren van de Korte Keten. Dan denk ik dat deze persconferentie meer dan geslaagd was. Er was zeer zeker een vriendelijke sfeer en het viel mij op hoe familiaal de Minister omging met iedereen aanwezig en ook met haar chauffeur of medewerkers.

Dank aan allen die er aan hebben meegewerkt, in het bijzonder de persdiensten van de VLAM en van het kabinet van de Minister voor Landbouw Hilde Crevits.