Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

Minister Hilde Crevits opende de "Week van de Korte Keten" op Baliehof

Naar aanleiding van het bezoek van de Minister kon ik natuurlijk ook deze geelgenheid niet aan mij laten voorbijgaan om de aandacht van de Minister te vragen voor de milieu situatie op ons bedrijf. Ik mocht daarvoor ook mijn gedeelte van de toespraken houden:

Beste aanwezigen                                                                                       14/05/2022

Minister Hilde Crevits

Directeur van de VLAM en medewerkers

Burgemeester en Schepenen van Jabbeke

ook allen welkom die de Korte Keten een warm hart toedragen.

Welkom op onze Zuivelboerderij waar wij al 32 jaar lang het beste van onszelf geven en waar wij zuivelproducten maken “alsof ze voor onszelf zouden zijn”.

Dat de minister en het team van de VLAM hier neerstrijken voor het openden van de “Week van de Korte Keten” is geen toeval. Wij zijn als Hoeveproducent en melkverwerkend bedrijf bij de pioniers die niet alleen de producten op de kortste manier bij de consument brengen, tegelijk vertellen wij ook dagelijks het verhaal van onze boerderij aan onze klanten. Het geeft ons elke dag weer frisse moed om hier in verder te gaan en de vragen en verhalen van onze klanten inspireren ons elke dag om onze producten beter en smaakvoller te maken.

Sinds 1988 zijn wij de bedrijfsleiders van dit mooie bedrijf, in opvolging van de ouders en grootouders van Luc en voorheen van andere familieleden. Het was van in het begin al de passie van Krista om ons een voudige product melk een meerwaarde te geven door het verwerken en verpakken van onze eigen producten. Hoewel er al 4 boterproducenten waren in de gemeente durfden wij toch de uitdaging aangaan met een breder assortiment van yoghurt en plattekaas, dessertjes en roomijs en tientallen vaste kazen.

Steeds zijn wij op zoek geweest naar het dichtste contact met de consument en vele jaren stonden wij op evenementen en handelsbeurzen waar wij een graag geziene gast waren. In die tijd hebben wij ook verschillende malen samengewerkt met de VLAM, met de provinciale werkgroep Hoeveproducten, met 100% West-Vlaams. Waar mogelijk zaten wij samen in de sturende comité’s en zo hielpen wij ook de West-Vlaamse provinciale bezorgdienst Westreex in de startblokken zetten.

Na 32 jaren in dit leven maken wij geen testament op van onze jeugd maar kijken wij tevreden terug naar het voorbije halfjaar waarin wij dochter Sofie en Matthias de kans konden bieden om al voor een groot gedeelte mee te stappen in ons bedrijf. Wij zijn daar heel trots op en zullen hun werk en uitdagingen natuurlijk verder tenvolle ondersteunen.

Net zoals wij meegemaakt hebben zullen zij geconfronteerd worden met uitdagingen in de verdere uitbouw van ons bedrijf. In het bijzonder verwijzen wij naar het Stikstof akkoord in de Krokus vakantie die zwaardere normen oplegt voor de verdere uitbouw en ontwikkeling van hun bedrijf. Er stond al een nieuwe ruime luchtige en lichtrijke moderne serrestal in de planning die het koecomfort van de huidige 30-jaar oude stal veel zou verbeteren. Helaas komen wij punten tekort in de berekening van de tool die de stikstof emissie of uitstoot in kaart brengt voor het bedrijf. Grootste boosdoener is een onlangs ingesteld natuurgebied “de Gemeneweide” die op een te dichte afstand gelegen is van ons bedrijf en die teveel zou afzien van een mogelijke uitstoot van ons bedrijf. Pijnlijk detail is daarbij dat een gedeelte van dit natuurgebied persoonlijke eigendom is en door onszelf intensief wordt uitgebaat en een predikaat “nulbemesting” opgelegd kreeg. Dus enerzijds zijn wij bestolen omdat onze gronden niet meer voldoende  productief kunnen zijn en onze eigendommen een flinke minwaarde krijgen, anderzijds is dit onlangs ingestelde natuurgebied  een gedeelte schuldig aan de kans op ammoniak emissie die ervoor zou kunnen zorgen dat kwetsbare natuur misschien minder kan ontwikkelen.

Daarbij stel ik mijn bedenkingen bij de basis van deze wetgeving. Wat is de uitstoot van een bedrijf. Is dit een zekerheid, een vaststelling, een berekening of nattevingerwerk. Evenzo voor de natuurgebieden: wat is de impact van stikstofneerslag, zijn daar harde cijfers voor of is dit ook een berekening of een aanname. Dit betreffende zou u als Minister voor Landbouw toch moeten eisen dat een minimum aan vaststaande gegevens worden verstrekt.

Het maakt onze nieuwe bedrijfsleiders onzeker en beperkt hen in hun ontwikkelingskansen. Nochtans, beste Minister voor Landbouw, is het toch wel van deze jonge ondernemers dat de verzekerde voedselproductie gaat moeten komen. Wij vragen daarom een volle ondersteuning, niet alleen voor henzelf maar ook in naam van de consumenten die voldoende toegang tot gezond en goedkoop voedsel als prioriteit hebben.

Wij hopen van harte dat wij nog veel met de VLAM en de Korte Keten-partners mogen samenwerken.

 

Het Baliehof team

Krista en Luc, Sofie en Matthias en onze enthousiaste medewerkers.