Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

De Boerenbond is de schuld van alle miserie bij de boeren (Leugen of Waarheid2)

Ik steek het niet op de Boerenbond als "bastion".

De Boerenbond is een syndicale vakbond die boeren ondersteunt in voorlichting en acties. De BB is van de boeren en wordt bestuurd door boeren. Doorheen vele jaren wordt er bedrijfsmatig gestreefd naar efficiëntie. Dat ondersteunen (of promoten zoals sommigen het noemen) is zeker de kerntaak van de BB en zijn voorlichters. Voorlichters en studiedienst die voor een groot stuk betaald worden uit het vermogen dat BB achter de hand heeft in het bekende MRBB fonds.

Was BB de enige sturende factor in groter en efficiënter? Natuurlijk niet, kijk maar eens (vroeger en nu) in LBL en de B&T naar de vergaderagenda en het staat daar ook bol van de voorlichtingsvergaderingen van de overheid voor landbouw. Evenzo op de landbouwbeurzen Agribex en Agriflanders. Vakbladen uit binnen en buitenland staan elke week weer boordevol bedrijven die meestal groter/schoonder/efficienter zijn dan het onze. Voor deze vakbladen is het zelfs een verdienmodel en een bron van hun bestaan. De overheid legt ook (minimale) inkomens normen op voor subsidiabele bedrijven en door een kleine marge per stuk werden wij gedwongen naar uitbreiding.

BB wordt in al zijn geledingen en besturen ook bevolkt door mensen met een visie en mensen die vooruit willen. Nogal dikwijls de grotere toekomstgerichte bedrijfsleiders. Niemand die dat als onlogisch beschouwt denk ik. En gezien hun (meestal) sociale gedrevenheid van deze bestuurders vind je hen dan ook dikwijls in andere verenigingen, stuurgroepen of coöperaties terug. Soms leidt dit tot een verkeerde gedachte van "teveel Boerenbonders in de besturen".

Mag de vergelijking ook doorgetrokken worden naar andere sociale en syndicale organisaties? Vandaag zou iedereen het "not done" vinden om te beweren dat het afdwingen van betere sociale voorwaarden door de werknemerssyndicaten ACV en ABVV er toe bijdragen dat de economie vierkant draait omdat de lonen te hoog zijn (in Vlaanderen, maar niet in het verre buitenland waar alle productie naar toe versluist wordt) en omdat de lasten op lonen te hoog zijn (13de maand, 14de maand, vakantiegeld, kindjesgeld, maxiamale ziekteverzekering, leasewagen, groepsverzekering). Waarom vindt "men" dat de boeren zich niet mogen verenigen en niet met een  eendrachtige stem naar buiten mogen treden of zich laten bijstaan door consulenten voor een goede visie op hun bedrijfsvoering? Waarom zou een sundicale organisatie ook niet mogen oproepen tot betoging of boycot als alle andere syndicale organisaties dat wel mogen (en hun wedde nog doorbetaald worden ook)

En dan Arvesta als grootste toeleverancier en belangenhebber van het land? Ik dacht het niet, vele belangen van vele andere firma's hebben veel meer impact dan Arvesta of AVEVE. Bedenk ze maar, de grote voederfabrieken, de kippen- en varkensintegratoren, de diepvrieskoten, sproei/meststofleveranciers, stallenbouwers, studiebureau's, groot geworden dankzij of ondanks BB?

Doorheen vele jaren was er een dichte band tussen de milieu-natuur-landbouw-voedsel gerelateerde ministeries. Die hadden dan ook veel met elkaar te maken, misschien wel constant. Sinds 1992 overkomt ons met de verschillende MAP's en Mestdecreten een diarree aan maatregelen die dikwijls bijna principieel indruisten tegen die boven-aangehaalde efficiënte landbouwwerking. Het is/was uiteraard de taak van de BB om hun leden te ondersteunen in de manier hoe we moesten omgaan met alweer nieuwe regelgeving. Er werd (uiteraard) bijna dwangmatig verwacht dat ze (BB) met de hakken in het zand gingen staan en opgelegde maatregelen aanvochten. Dat ze dat toen konden en deden werd door de boeren van toen dankbaar aangenomen. Of nog sterker, waar BB een steek liet vallen werd dit genadeloos afgestraft in de discussies en vermeende belangenvermenging. En daarin stond BB (toen) als landbouworganisatie niet alléén! Dat ze dat deden tegen de milieu/natuurwaarden wordt hen vandaag door reporters en kranten van allerlei allooi ten kwade aangemeten. En niet in het minst door de milieuminister die op vandaag in de BB een dankbare stok vindt om de hond mee te slaan.

Anderzijds kan niemand ontkennen dat elkeen zijn oppurtiniteiten zoekt. En laat ons eerlijk zijn, als er mensen/bedrijfsleiders waren die door BB of zijn studiediensten of bank naar hun gedacht niet genoeg ondersteund werden, dan was er altijd nog de concurrentie studiebureau's/ landbouworganisatie/ adviesdiensten/ advokaten/ politieke dienstverleners die gerust nog een stapje verder wilden gaan. Soms met tenenkrullende uitwerking in onze buurten.

Weet je wat ik denk? Dat we maar meer eens moeten lusiteren naar wat de opinimakers ons te vertellen hebben. Kijk maar eens hoe bang ze zijn van die Boerenbond en hoe sterk ze proberen op allerlei manieren onderuit te halen. Dat geeft aan voor wie ze het meeste bang zijn, en dat geeft ook aan dat er toch wel nog een zekere macht is van die Boeren en hun Bond.

Verdeel en heers, het blijft de beproefde methode om je eigen wil mee door te drukken. Zuhal Demir wordt met haar kleurtje en ongemeen harde aanpak op handen gedragen door de kiezer, door de eigen partij, door de ministerraad en door allerlei belangengroepen die de touwtjes naar hun kant trekken. Ze zit stevig in het zadel en daar moeten wij (op vandaag) mee leven. Graag of niet. We gaan haar niet wegkrijgen door haar uit te schelden, te vernederen of haar weg te dromen.

Beste mensen sypatisanten van de landbouw-tuinbouw  en de voedselvoorzieners, laat je niet verdelen, laat je niet opjutten TEGEN onze belangenverdedigers. Strijd voor het behoud van de landbouw in Vlaanderen en de zorg voor voedselzekerheid en probeer zelf je invulling te geven aan jouw manier waarop. Maar blijf verdomde wakker voor alles wat er rondom u gebeurt en die een blijvende impact kan hebben op de toekomst.