Opendeurdag Baliehof op 18 augustus 2024

Leuk nieuws! Op zondag 18 augustus organiseren we een opendeurdag bij ons op het Baliehof in Jabbeke. Je kan genieten van een boerenontbijt of rondneuzen op ons domein en de echte ambacht van het kaas maken ontdekken.

Alle info over het event

"De boer die ploegt altijd voort" maar krijgt hij nog de kans daartoe?

Onze boerderij is gelegen in de Zandstreek. Dat is ook waar wij wonen en boeren. Al vele generaties lang. Wij hebben eigendomsakten liggen van gronden die familiaal verbonden zijn aan onze boerderij die teruggaan tot in de jaren 1700.

Oorspronkelijk was alle grond in de Zandstreek heide.Waar het een beetje lager gelegen was of betere grond dan had je bos. Waar het nog lager gelegen was had je vette weiden en dat ging over naar moerassen. Door ontpoldering heeft men deze moerassen kunnen droogleggen en de hogere stukken werden bewerkt dat zijn de goede vette Poldergronden of kleigronden.

In de Zandstreek groeide zowat niks. Heide en brem. Veel kinders maar armoe troef. Een misoogst was hongersnood. Op een boerderij kweekte men een rund en een paar varkens en kiekens. De mest werd geduldig gespaard en op het land gebracht. Zo heeft zich in een 200-300 jaar een bouwvoor gevormd die organische stof bevat. Op vele plaatsen maximaal de ploegdiepte of 25 cm dik. Ik ken nog de namen van de mensen die naar de stad Oostende gingen 14 km ver met paard en kar en dan brachten ze misschien 500 liter mensen-aal mee om de akkers nog te verrijken. Zelf geschept dan nog uit hun putten . Paardenvijgen werden gesparig opgeraapt langs de weg. Er werd nog voor gevochten zelfs "en tis niet voor wie hem het eerst heeft gezien, maar wel voor wie hem opraapt". Tussen Jabbeke en Aartrijke is een gehucht "De Beerputten". Was dit een tussen-opslagplaats? Zo heeft men de akkers kunnen verrijken.

In arme droge landen is geen vee en geen mest en dus geen opbrengst.

Het is dus slechts door de verrijking met veehouderij mest dat wij hier opbrengsten halen van onze akkers. Als je de veehouderijmest wegneemt zal de opbrengst volledig wegvallen.

Onze voorouders werden aangespoord om graslanden te scheuren en natte gronden te ontpolderen. Organische stof uit de bodem omzetten naar voedsel voor de mensen. De boer moest het doen, dank een boer voor het eten.

Zoveel natuurmaatregelen of acties hebben vandaag tot doel om de gronden in dienst van de economische landbouw radicaal "terug te geven aan de natuur", meestal als pover wisselgeld voor megalomane industrie of woningbouw projecten.

Soms sust men zichzelf en wordt gedacht dat de terug-naar-de-natuur acties in Vlaanderen geen effect zullen hebben op de rest van de wereld. Maar deze gedachtengang is overal ter wereld gaande. Rondom ons in Fr, Ndl, Duitsl, maar ook verweg Ierland, Schotland, Nieuw Zeeland, Oceanië, Australië. De VS zullen beperkt worden in hun productie als bevloeiïng meer aan banden wordt gelegd. In Oekraïne woedt de oorlog, Russische grenzen worden gesloten, we moeten straks uit de handen van de Amerikanen eten en achter de chips en technologie van de Chinezen gaan bedelen. De VS brengt ons massaal energie onder vorm van desastreuze winning van schaliegas.

Enkele procenten minder productie van landbouwproducten zullen alle wereldmarkten ontwrichten en de arme man in Noord of Zuid zal er honger door lijden.

Onze beleidsvoerders zijn ziende blind of staren naar hun eigen navel.

Tis te hopen dat de boer kan blijven voortploegen

https://neerlandistiek.nl/.../gedicht-j-w-f-werumeus.../

J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) uit: Negen balladen (1935)

Ballade van den boer.   

Er stonden drie kruisen op Golgotha,
Maar de boer hij ploegde voort.
Magdalena, Maria, Veronica,
Maar de boer hij ploegde voort,
En toen zijn akker ten einde was,
Toen keerde de boer den ploeg
En hij knielde naast zijn ploeg in het gras,
En de boer, hij werd verhoord.

Zo menigeen had een schonen droom,
Maar de boer hij ploegde voort.
Thermopylae, Troja, Salamis,
Maar de boer hij ploegde voort.
Het jonge graan werd altijd groen,
De sterren altijd licht,
Gods woord streed in de wereld voort
En de boer heeft het gehoord.

Men heeft den boer zijn hof verbrand,
Zijn vrouw en os vermoord;
Dan spande de boer zichzelf voor den ploeg,
Maar de boer hij ploegde voort.
Napoleon ging de Alpen op
En hij zag den boer aan ’t werk,
Hij ging voor Sint-Helena aan boord
En de boer hij ploegde voort.

En wie is er beter dan een boer,
Die van de wereld hoort,
En hij ploegt niet, wat er al geschiedt
Op dezen akker voort.
Zo menigeen lei den ploegstaart om,
En deed het werk niet voort,
Maar de leeuwerik zong hetzelfde lied,
En de boer hij ploegde voort.

Heer God! De boer lag in het gras,
Toen droomde hij dezen droom:
Dat er eindelijk een rustdag was
Naar apostel Johannes’ woord.
En de kwaden gingen hem links voorbij
En de goeden rechts voorbij,
Maar de boer had zijn naam nog niet gehoord
En de boer hij ploegde voort.
Eerst toen de boer dien hemel zag
Zo vol van lichten schijn,
Toen spande hij zijn ploegpaard af,
En hij veegde het zweet van zijn voorhoofd af,
En hij knielde naast zijn stilstaand paard,
En hij wachtte op Gods woord.

Een stem sprak tot aarde, hemel en zee
En de boer heeft haar gehoord:
– ‘Terwille van den boer die ploegt
Besta de wereld voort!’