2022 09 04 -- HLN : Kaasmarkt Brugge op 't Zand was een geweldig succes.